top of page

БОРД
ПО ГОВЕЖДО И АГНЕШКО МЕСО

МЕСО С ГАРАНТИРАН ПРОИЗХОД ОТ БЪЛГАРСКИ ФЕРМИ

За да Ви помогнем да намерите най-качественото говеждо и агнешко месо, произведено в български ферми, ние решихме да създадем индустриален стандарт (ситема от правила),

който осигурява проследяемост на продукта и верификация на произхода на храната в духа на добрите практики за устойчиво животновъдство и хуманно отношение към животните.


To help you find the highest quality Bulgarian beef and lamb, we have decided to develop a Quality Beef and Lamb Assurance Scheme (a set a simple rules), that provides traceability and verification its the origin, in the light of the best practices for sustainable breeding and animal welfare.

Home: Welcome

BOARD MEMBERS

УЧРЕДИТЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА

Бордът по говеждо и агнешко месо обединява три водещи български ферми, които от години прилагат най-съвременни методи за устойчиво отглеждане на месодайни говеда и агнета.


The Beef and Lamb Board has been founded by three leading Bulgarian farms that apply the most advanced technology in sustainable beef and lamb breading in the recent years.

МЕРАТА / MERATA

“Mерата” е търговската марка на фермата, която се намира с. Ковачица, област Монтана.

Вече осем години там се отглеждат месодайни животни от породите Абърдийн Ангус, Лимузин, Кианина , Маркиджана и Блон д'Акитен. Има около 600 животни-майки, които формират репродуктивно стадо и около 150 телета за угояване. 

Изграждането на модерни обори и пасища  осигурява хуманни условия за отглеждане и хранене на животните, съобразени с високите европейски стандарти за гарантиране на качеството и вкуса на месото.

Мисия на фермата е да предлага винаги прясно и вкусно месо чрез мобилните си магазини на територията на София и Пловдив.

 

“Merata" is the brand of a cattle farm located in the North-east of Bulgaria, near the town of Montana.

It spreads over 1,200 Ha of fertile land. The farm has about 700 heads of beef cattle and 400 heads

of milk and meat sheep including all famous breeds:

Marchigianna, Chianina, Piemontese, Aberdeen Angus, Blonde d’Aquitaine as well as cross breeds.
The farm is breeding reproductive animals as well as a feedlot for meat production.

Its barns spread over 2, 500 sq.m and it is constantly growing.
Advanced German technology for free barn breeding provides humane attitude towards the flock. 

“Merata” brand mission is to provide always fresh quality meat to the customers in cities of Sofia and Plovdiv via its mobile shops.

АГРОЛЕС / AGROLES

Фермите се намират в района на Ямбол, с. Стефан Караджово и са основани през 90-те години.

Стопанството е диверсифицирано във всички сфери на земeделието. 

През последните 6 години развива интензивно месодайното говедовъдство, в това число търговия с живи животни

и селекция на бикове за разплод.

В момента стадото наброява около 800 животни - майки и 200 юници от породите

Абърдийн Ангус, Симентал, Лимузин, Галоуей, Гаскон и Шароле. През 2020 г. предстои изграждането на собствен кланичен пункт и месопреработвателно предприятие, което ще предлага прясно говеждо месо и месни продукти. 


Founded in the 90-s, the farms are located in the South of Bulgaria, near the town of Yambol.

In the last 6 years Agroles has developed an extensive beef breading  and has a flock of over 800 heads

of cattle from all famous beef breeds:

Aberdeen Angus, Simental, Limousin, Galloway, Gascoine, Charole. An own slaughter house and meat processing facility

is in the process of construction and it will provide fresh meat and meat products by the end of 2020.

ФЕРМАТЪ / FERMATA

Фермата се намира в с. Каменци, Добруджа и е основана през 2002г. 

В нея се отглеждат над 300 животни в свободна среда. Предлаганото месо е от животни до 18-месечна възраст от най-добри месодайни породи, хранени с изцяло натурален фураж. 

Фермата разполага със собствена кланица и предлага пълна гама от професионално транжирано говеждо месо. 

Доставките на прясно, незамразено месо се осъществяват до 48ч.

след  клането чрез специализиран транспорт при температура до 4 градуса.

Мисия на фермата е да предлага първокачествено месо от свободни животни, отгледани в естествена среда, за да осигури по-здравословен начин на живот на своите клиенти.


“Fermata” is the brand of a family farm, founded in 2002 in the Dobrudzha region. It breeds more than 300 heads of beef cattle.

The meat it offers to its customers is of animals younger than 18 months from the best beef breeds.

The farm has its own slaughter house and offers the whole range of beef cuts. 

The delivery of fresh meat is carried out up to 48 hours after slaughter at a temperature of 4C.

“Fermata” brand mission is to provide high quality fresh beef from free-range animals for a healthier lifestyle of its customers.

Home: What We Do

НАШАТА МИСИЯ / OUR MISSION

Съвсем естествено ние търсим възможно най-качествените хранителни продукти за своето семейство. Това в най-голяма степен се отнася за месото. Червеното месо е незаменим източник на протеин, желязо, цинк и други важни за енергийния баланс, разстежа и възстановяването на организма вещества. 

За да Ви помогнем да намерите най-качественото говеждо и агнешко месо, произведено в български ферми, ние решихме да създадем индустриален стандарт (ситема от правила), който осигурява проследяемост на продукта и верификация на произхода на храната в духа на добрите практики за устойчиво животновъдство и хуманно отношение към животните. 

Този стандарт e доброволен и всеки фермер би могъл да покрие неговите изисквания, за да гарантира здравословна храна.

Знакът за качество на стандартa ще бъде гаранция за потребителя относно безопасността и произхода на храната, както и процеса на нейната преработка. Освен въвеждане на правила, Бордът си поставя за цел да повиши кулинарната култура на потребителя относно приготвянето и консумацията на говеждо месо и месни продукти. 

Вярваме, че с постигане на нашите цели, ние ще осигурим по-здравословен начин на живот на нашите деца!

 

Nowadays it’s only natural to seek the highest quality food available for our family. This applies to meat and  meat products

to the greatest extent. Red meat is an excellent source of protein, iron, zinc and other important nutrients,

essential for our energy balance and body’s growth and repair. 

To help you find out the highest quality Bulgarian beef and lamb, we have decided to develop a Quality Beef and Lamb Assurance Scheme

(a set a simple rules), that provides means to trace and verify the origin of the product, in the light of the best practices for sustainable breeding and animal welfare.

The participation in the scheme is voluntary and open to each farmer and meat processor.

It is up to him to meet the requirements of the Scheme to

provide healthy food to his customers. The quality brand of the scheme shall guarantee the customer  the origin and safety of the meat produced under  the brand. Besides developing the Quality Assurance Scheme, the Board has set among its goals to raise customer awareness towards beef consumption and its cooking.

We believe by achieving our goals we will provide a much healthier way of living for our children!

Home: About Us

СЕЧЕНИЯ / BEEF CUTS

ПРЕДСТВЯМЕ ВИ НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ СЕЧЕНИЯ ГОВЕЖДО И АГНЕШКО МЕСО

razpad_2.jpg
Home: Who We Are

 НОВИНИ /NEWS

С ПОДКРЕПАТА НА ФОНДАЦИЯ "АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ" / WITH THE SUPPORT OF "AMERICA FOR BULGARIA" FOUNDATION

logo_azb.jpg

01.2020

Фондация "Америка за България" покрепя усилията ни за разработване и въвеждане на идустриалния стандарт за производство на говеждо и агнешко месо в България.

Trade Delegation from the State of Nebraska, lead by the Secretary of State Mr. Robert Evnen, and with the support of USDA and US Embassy.

IMG_0161.HEIC

29.06.2022

Thanks to professor Calkins for the amazing masterclass- part of the Trade Delegation from the State of Nebraska, lead by the Secretary of State Mr. Robert Evnen, and with the support of USDA and US Embassy.

 

Thanks to HRC Culinary Academy for hosting the event!

We were happy to be a part of it!

Home: News
Home: Contact
logo_beaf_2.jpg

CONTACT US

Thanks for submitting!

bottom of page