top of page

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДИТ

Задължителните полета са маркирани със звезда " * "

Лице за контакт - представител на заявителя

Данни на заявителя

Дейности, които ще се одитират и сертифицират:

Изберете дейностите, за които желаете одит.

Фермерски дейности

Изберете едната или двете опции

Фермерска специализация

Изберете едната или двете опции

Месопреработвателна дейност

Изберете едната или двете опции

Търговска дейност

Изберете от една до три опцци.

Бележка

Благодарим за проявения интерес!

bottom of page